27/05/2013 - 22:01

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

Chiều 27-5, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Chủ tịch Phăn Đuông Chít Vông Sả, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm hữu nghị của Đoàn tại nước ta.

Tại buổi tiếp và hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước và kết quả hoạt động của mỗi tổ chức Mặt trận; cùng bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn mà mỗi nước đã đạt được. Hai bên cùng khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng được tăng cường và phát huy, mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả thiết thực. Hai tổ chức Mặt trận đã góp phần cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tổ chức thành công "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai bên thống nhất, để tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Mặt trận hai nước trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011 - 2016 đã ký ngày 24-11-2011 tại Thủ đô Viêng Chăn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, vận động nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp đó để giao lưu và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước; phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành vận động các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, môi trường…

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp với MTTQ Việt Nam hướng dẫn, vận động nhân dân các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng thời, khuyến khích các hình thức hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận và chính quyền địa phương các cấp của hai nước, giữa các tổ chức Mặt trận cấp địa phương hai nước, thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, đoàn cán bộ, đoàn của các địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác, thông tin về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai tổ chức Mặt trận.

Chủ tịch Phăn Đuông Chít Vông Sả cho biết việc vận động nhân dân ở các địa phương dọc biên giới tiếp giáp với Việt Nam cùng xây dựng biên giới hòa bình là việc làm thường xuyên của các cấp Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đặc biệt là ở tỉnh Sa-van-na-khet.

Biên bản ghi nhớ kết quả hội đàm đã được hai bên ký kết. Theo đó, hai bên cùng nhau thống nhất các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2013 tại Thủ đô Viêng Chăn.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết