22/12/2017 - 22:03

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên làm việc không hết tinh thần trách nhiệm 

(CT) - Chiều 22-12-2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đảng viên.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng thành phố thực hiện 74 nội dung KT, 78 nội dung GS; KT 712 tổ chức đảng và 822 đảng viên; GS chuyên đề đối với 903 tổ chức đảng và 787 đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, thực hiện bảo hiểm y tế, quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… UBKT các cấp thành phố KT 47 đảng viên và 6 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; GS chuyên đề đối với 566 tổ chức đảng, 1.050 đảng viên và GS thường xuyên đối với 18.812 lượt tổ chức đảng, 293.619 đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung việc thực hiện các quy định của Đảng; kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng… Qua KT, GS, cấp ủy thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo. Nội dung vi phạm do chưa làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu KT, GS để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính của cơ quan; chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên quá thời gian quy định; thiếu KT, GS để đảng viên vi phạm pháp luật... Cấp ủy và UBKT các cấp thành phố kỷ luật 168 đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức lối sống; nguyên tắc tài chính; tham nhũng; nguyên tắc tập trung dân chủ; cố ý làm trái… Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 94 trường hợp, cảnh cáo 42 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 23 trường hợp.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu: Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố tăng cường KT, GS, kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm trong Đảng. Trong đó, cần xây dựng chương trình KT, GS sát với thực tế nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; thực hiện phương châm GS mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm KT, GS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chủ đề năm 2018 của Thành ủy; KT, GS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, những vấn đề xã hội quan tâm để ngăn ngừa vi phạm. Cấp ủy và UBKT các cấp cần chú trọng công tác nắm tình hình, dư luận xã hội liên quan cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức vụ để kịp thời KT, GS và xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường KT, GS để xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu làm việc không hết tinh thần trách nhiệm, cầm chừng; chủ động rà soát tham mưu kiện toàn, xử lý dứt điểm những tập thể có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, 40 cán bộ, công chức được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng;  20 tập thể thực hiện tốt công tác KT, GS năm 2017 được UBKT Thành ủy tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết