18/11/2012 - 08:55

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính sách xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Ngày 17-9, Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4-6-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Tới tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam là một trong những nước đi đầu thực hiện lời kêu gọi cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực hành động vì công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và Tầm nhìn đến năm 2020.

Phó Thủ tướng ghi nhận 3 năm qua các bộ, ngành liên quan và các đoàn thể xã hội đã nỗ lực, góp phần giảm phân biệt kỳ thị đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV, đảm bảo các quyền của trẻ em theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Ngành Giáo dục -Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành Y tế, Lao động- Thương binh - Xã hội triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh và nâng cao sức khỏe cho học sinh sinh viên, bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều trẻ em là nạn nhân, phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch HIV/AIDS. Các quyền cơ bản của các em tác động, bị hạn chế, thậm chí nhiều em mất đi những quyền mà đáng lẽ trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS phải được hưởng thụ. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục rà soát, củng cố và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại các cơ sở giáo dục. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần triển khai có hiệu quả thiết thực Chương trình phối hợp công tác về bảo vệ giáo dục trẻ em và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử đối với nhóm trẻ em bị HIV/AIDS. Các cơ quan chức năng củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin, giám sát về số lượng trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS để có số liệu chính xác đề xuất các giải pháp; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục, chính sách xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử trong hệ thống y tế giáo dục và phúc lợi xã hội đối với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 4-6-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đây là một kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tăng cường nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề bức xúc trong công tác dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp và các tổ chức xã hội đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động đã được Kế hoạch đề ra.

NHẬT MINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết