04/11/2013 - 22:32

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi

Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên về thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Đông - Bắc Phi được tổ chức, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - Bắc Phi, vì mục tiêu chung là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Được tổ chức trong 2 ngày 4-5/11 tại Hà Nội, Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Cung cấp thông tin về những lĩnh vực ưu tiên đầu tư, kinh doanh của mỗi nước; kinh nghiệm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao để tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thành công vào thị trường của nhau. Các đại biểu dự diễn đàn sẽ đề xuất các sáng kiến và biện pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả thực chất của các cơ chế hợp tác để Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước Trung Đông – Bắc Phi hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cũng tập trung thảo luận tìm ra các biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, nhất là thương mại, năng lượng, khai khoáng và phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, lâu dài cho quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực này; Xây dựng các định hướng, biện pháp nâng cao và cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lao động, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch.

Đại diện các nước tham gia diễn đàn hy vọng thời gian tới, doanh nghiệp các nước sẽ tạo được bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác, hữu nghị, cũng như trong phát triển kinh tế.

Tại Diễn đàn lần này, Việt Nam cũng giới thiệu với các nước Trung Đông-Bắc Phi chính sách phát triển kinh tế và các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam thông qua diễn đàn có cơ hội tìm hiểu chính sách thương mại, đầu tư của các đối tác tại khu vực. Việt Nam mong muốn Diễn đàn sẽ mang đến cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đề xuất các định hướng, lĩnh vực hợp tác kinh tế ưu tiên, cũng như các biện pháp cụ thể để tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - Bắc Phi.

THANH HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết