14/11/2011 - 08:29

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011), ngày 13-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nơi có 97% dân số là người dân tộc Mường.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy hàng năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sinh hoạt văn hóa vui tươi, bổ ích tại hàng chục vạn khu dân cư trong cả nước nói chung và tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nói riêng, với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con đã đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, đảng viên, nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn đã đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt 6 nội dung của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Với diện tích đất canh tác ít, bà con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như nuôi lợn rừng, nhím... và đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, nâng cao với 89% số hộ có xe máy, 77,5% số hộ có nhà kiên cố, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, hơn 42% số hộ khá, giàu, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 12 triệu đồng/người/năm. Hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo... bà con cũng đã đóng góp hơn 10 triệu đồng quỹ các loại, 1300 ngày công giúp đỡ các đối tượng chính sách, các gia đình khó khăn, hoàn cảnh neo đơn... Cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn chăm lo phát triển giáo dục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... Xóm Cầu đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa tiêu biểu cấp huyện. Riêng năm 2011 có 95 hộ, đạt 62,9% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên, nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, việc giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đến nay cả nước có gần 67.000 trong tổng số 105.769 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến (đạt 63,3%), trong đó hơn 54.000 khu dân cư văn hóa (đạt hơn 51%); gần 16.000 trong tổng số hơn 22.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt hơn 70%).

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư mong muốn bà con các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình nói chung, xóm Cầu nói riêng không ngừng vun đắp tình đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết