24/11/2008 - 09:13

Tăng cường đầu tư phát triển văn học nghệ thuật, nâng cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đời sống xã hội

(CT)- Ngày 23-11-2008, Đoàn cán bộ Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, do Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Cần Thơ, khảo sát tình hình hoạt động văn học nghệ thuật (VHNT) trên địa bàn. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ngành, hội, đoàn thể có liên quan đã tiếp đoàn.

Các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc có chung nhận định: Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ của các ngành, thời gian qua, hoạt động VHNT ở TP Cần Thơ có những chuyển biến nhất định, góp phần tích cực trong việc động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tuy nhiên, hoạt động VHNT trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn chưa phát triển ngang tầm với vị thế và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các tác phẩm có giá trị cao, gây được tác động xã hội còn rất ít, hoạt động VHNT chưa đáp ứng được yêu cầu thưởng thức của nhân dân. Số lượng người tham gia hoạt động VHNT tuy đông (hiện nay Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ có gần 350 hội viên), nhưng chưa mạnh, trình độ hiểu biết về tri thức xã hội thấp, thiếu vốn sống... vì thế chất lượng tác phẩm mờ nhạt. Nguyên nhân của những hạn chế này là do một số cấp ủy chưa nhận thức và đánh giá đúng tầm quan trọng của VHNT; việc hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển VHNT chưa đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của văn nghệ sĩ chưa được quan tâm đúng mức... Sau khi Bộ Chính trị khóa X ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW của về “tiếp tục xây dựng phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, đến nay thành phố Cần Thơ đã triển khai cho trên 94% đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phùng Hữu Phú đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đời sống xã hội và nhận thức của văn nghệ sĩ về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển VHNT, đưa công tác xây dựng VHNT vào Nghị quyết trình HĐND, Thành ủy hàng năm. Thành phố cần tăng cường hơn nữa mức đầu tư cho VHNT, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ nâng cao đời sống. Đồng chí Phùng Hữu Phú cho biết Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương thống nhất quan điểm và sẽ có ý kiến trình đến lãnh đạo Trung ương để hỗ trợ TP Cần Thơ sớm xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, làm tiền đề xây dựng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo văn nghệ sĩ cho cả khu vực ĐBSCL.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết