08/10/2018 - 14:42

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3382 /UBND-KT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời triệt để các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành các các dân cư tự phát như thời gian vừa qua. Ngoài ra, thường xuyên rà soát các quy hoạch xây dựng, kịp thời tham mưu UBND thành phố xem xét, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp với thực tế và định hướng phát triển kinh tế của địa phương, đảm bảo đúng quy định. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm túc Quy hoạch chung xây dựng của thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố được Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND thành phố phê duyệt.

Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nghiêm quy định tại Luật Đất đai năm 2013 về trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn; đảm bảo tất cả các trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết