16/10/2018 - 08:32

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII

Tận dụng mọi cơ hội, phát huy tối đa các tiềm lực, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và bền vững 

(CT)- Sáng 15-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Gần 3 năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 7,56%/năm; quy mô nền kinh tế ước cuối năm 2018 đạt 103.430 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với cuối năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 80,4 triệu đồng (đạt 83% kế hoạch), tăng 21,4 triệu đồng so với năm 2015. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước năm 2018 được 118.080 tỉ đồng, tăng bình quân 13,3%/năm; tổng doanh thu từ du lịch tăng bình quân 28%/năm. Sản xuất nông nghiệp hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố đã cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 4.118 doanh nghiệp; thu hút 30 dự án đầu tư mới; huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước được 156.332 tỉ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm. Dự kiến đến cuối năm 2018, thành phố có 32/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 huyện nông thôn mới. Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng tăng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,55%, giảm 3,57% so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Các cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp được sắp xếp, kiện toàn phù hợp chức năng, nhiệm vụ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả tích cực; đến nay thành phố đã tinh giản và cắt giảm được 2.784 biên chế, đạt 92,65% kế hoạch giai đoạn 2015-2021. Thành phố đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước 21.117 lượt cán bộ và 131 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước. Thành phố đã phát triển được 7.699 đảng viên, đạt 69,99% chỉ tiêu nhiệm kỳ; có 233 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, gần 3 năm qua, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; thu ngân sách vẫn còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt là trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường... 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thành phố đã tham luận, thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thời gian tới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; bảo đảm an ninh chính trị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết xác định. Tiến hành rà soát các chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp cụ thể, hiệu quả, nỗ lực thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là tiêu chí hàng đầu. Bí thư Thành ủy yêu cầu, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng; tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm lực, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và bền vững. Cần triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 07-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị định số 103 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách, phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ. Tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XI. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố cần nỗ lực phấn đấu hết mình, nhân niềm tin và khát vọng vươn lên trong xây dựng quê hương, đất nước. 

Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết