17/01/2019 - 08:01

Tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế 

(CT)- Ngày 16-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì dự tại điểm cầu TP Cần Thơ (ảnh)

.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ sự đồng tình với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn của Bộ KH&ĐT đề ra trong năm 2019. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số đề án, báo cáo quan trọng, Bộ KH&ĐT cần tập trung xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Cần tập trung giải quyết 2 nhiệm vụ kép là tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời giải quyết tình trạng năng lực sản xuất dư thừa, năng lực sản xuất yếu kém, những dự án, những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, yếu kém… Trong ngắn và dài hạn, Bộ KH&ĐT cần chú trọng cân đối hài hòa các mối quan hệ lớn, như: mối quan hệ lớn giữa Nhà nước với thị trường, vấn đề phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ lớn giữa phát triển đô thị hóa, công nghiệp hóa với xây dựng nông thôn mới, các thể chế phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; triển khai mạnh mẽ Luật Quy hoạch trong thời gian tới.

Năm 2018, Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vai trò là Bộ tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ. Năm 2019, Bộ đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, toàn ngành tập trung phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận với các nguồn lực gắn với đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng. Phấn đấu tạo đột phá mạnh mẽ về cơ cấu từng ngành, từng lĩnh vực, cơ cấu đầu tư công, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đột phá về hạ tầng, phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng trên nền tảng khai thác hiệu quả hợp tác công - tư…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết