27/05/2023 - 08:49

Sớm hoàn thiện nội dung, trình thông qua quy chế quản lý kiến trúc TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 26-5, Sở Xây dựng TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành hữu quan, UBND các quận huyện họp Hội đồng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc TP Cần Thơ.

Viện Quy hoạch xây dựng thành phố trình bày dự thảo quy chế quản lý kiến trúc.

Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc TP Cần Thơ gồm có 4 chương và 17 điều. Quy chế nhằm mục tiêu quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn ranh giới hành chính TP Cần Thơ và quy định cụ thể trách nhiệm quản lý kiến trúc của các cấp chính quyền thành phố. Quy chế áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc tại TP Cần Thơ. Về nguyên tắc chung để quản lý kiến trúc trong đô thị gồm quản lý phát triển quy hoạch đô thị theo hướng đô thị hạt nhân, trung tâm vùng ĐBSCL, đô thị hạt nhân, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Kiến trúc, Luật Xây dựng và quy định khác; phù hợp với quy hoạch thành phố, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Phát triển kiến trúc phải đảm bảo giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, hài hòa với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trình độ khoa học, kỹ thuật. Các khu vực đặc thù, quan trọng cần có quy tắc ứng xử phù hợp, các khu vực đặc thù của quận, thị trấn thuộc huyện sẽ có các quy tắc quản lý kiến trúc đặc thù...

Theo góp ý của các đại biểu và Hội đồng thẩm định, nội dung quy chế kiến trúc đã nghiên cứu và cơ bản đề xuất được các quy định về quản lý, kiểm soát không gian, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn thành phố, phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Trong quá trình hoàn thiện quy chế, ở nguyên tắc quản lý kiến trúc trong đô thị bổ sung nguyên tắc về đảm bảo sự phù hợp các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng công trình… Về định hướng kiến trúc, không gian cảnh quan cần lưu ý các đề xuất về định hướng kiến trúc, cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, các quy định chỉ tiêu mật độ xây dựng gộp, tầng cao xây dựng tối đa, hệ số sử dụng đất tối đa phù hợp với quy định trong đồ án quy hoạch chung TP Cần Thơ đã được phê duyệt….

Sau khi ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp, Hội đồng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc TP Cần Thơ thống nhất thông qua quy chế. Đồng thời yêu cầu đơn vị biên soạn quy chế là Viện Quy hoạch xây dựng thành phố tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung quy chế, đảm bảo phù hợp với các quy định văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Qua đó làm cơ sở để Sở Xây dựng xin ý kiến và tham mưu UBND thành phố hoàn thiện Tờ trình thông qua Quy chế quản lý kiến trúc TP Cần Thơ vào kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2023. 

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết