14/10/2008 - 08:20

Sẽ thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia

(TTXVN)- Tại công văn số: 6813/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ, ngày 13-10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết