24/04/2019 - 19:15

Sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Văn phòng HĐND TP. Cần Thơ 

Trao Quyết định nghỉ hưu cho bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Đặng Thị Anh Đào. Ảnh: Q. THÁI

(CTO)- Chiều 24-4, Thường trực HĐND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đã trao Quyết định số 07/QĐ-HĐND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND TP. Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Đặng Thị Anh Đào được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-5-2019.

* Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng đã dự Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Văn phòng HĐND TP. Cần Thơ.

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND thành phố đã công bố Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 16-4-2019 của HĐND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND thành phố; Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 18-4-2019 của Chánh Văn phòng HĐND thành phố ban hành Quy chế làm việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND thành phố.

Lãnh đạo HĐND TP. Cần Thơ trao các Quyết định về sắp xếp, kiện toàn các phòng và nhân sự các phòng thuộc Văn phòng HĐND TP. Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Theo đó, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND thành phố gồm 2 phòng, gồm: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính- Tổ chức- Quản trị. Như vậy, Văn phòng HĐND thành phố từ 3 phòng (trước đây có phòng Dân nguyện – Thông tin), sau khi sắp xếp, kiện toàn theo quy định, nay chỉ còn 2 phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý, việc sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Văn phòng HĐND thành phố nhằm đảm bảo  hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Một số đồng chí được điều chuyển từ phòng này sang phòng khác, cần chủ động nghiên cứu, cập nhật tình hình lĩnh vực công tác để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức các phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, làm việc chăm chỉ, hăng say và tâm huyết giúp Văn phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết