15/08/2011 - 08:20

Rà soát số lượng, địa điểm, hiệu quả sử dụng của các nhà thi đấu

(Chinhphu.vn)- Để có cơ sở xem xét phê duyệt việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ các sự kiện thể thao lớn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có văn bản giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, việc xem xét làm rõ một số nội dung về thống kê số lượng, địa điểm các sự kiện thể thao lớn, rà soát các nhà thi đấu,...

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống kê số lượng, địa điểm các sự kiện thể thao lớn như Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng... trong cả nước từ năm 2012 đến năm 2016, trên cơ sở đó xác định số lượng, địa điểm, quy mô các nhà thi đấu, bể bơi cần đầu tư xây dựng thêm và dự kiến tổng mức kinh phí.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát số lượng, địa điểm, hiệu quả sử dụng của các nhà thi đấu đã xây dựng mới từ năm 2001 đến năm 2010; trên cơ sở đó phân tích rõ sự cần thiết và đề xuất phương án xây dựng mới các nhà thi đấu, bể bơi giai đoạn 2012 - 2016, tổng mức kinh phí, mức kinh phí từ ngân sách Trung ương, địa phương phù hợp với yêu cầu và khả năng thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các công việc trên cần được tiến hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-8-2011.

QUỐC HÀ

Chia sẻ bài viết