11/04/2024 - 21:27

Rà soát, kiểm tra các bảng tên đường trên địa bàn TP Cần Thơ 

(CT) - Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TP Cần Thơ vừa ban hành văn bản gửi UBND các quận, huyện về việc rà soát, kiểm tra các bảng tên đường trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bảng tên đường Trần Vĩnh Kiết đã được thay đổi đảm bảo chính xác sau phản ảnh của Báo Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Công văn nêu: Việc đặt tên đường và công trình công cộng trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đường bộ, quản lý đô thị và quản lý hành chính tại địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu nghị đoàn kết quốc tế. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hạn chế như một số bảng tên đường và công trình công cộng bị xuống cấp, việc thể hiện tên đường và công trình công cộng chưa đúng với nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng của HÐND thành phố.

Cũng theo công văn này, từ phản ảnh của Báo Cần Thơ tại bài viết “Làm ăn ẩu tả”, trong đó có đề cập đến việc lắp đặt biển tên đường thể hiện sai tên của danh nhân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra, rà soát, biển tên đường thể hiện sai tên danh nhân Trần Vĩnh Kiết được đề cập trong bài báo nêu trên không phải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
lắp đặt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND quận Ninh Kiều, quận Cái Răng chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu đơn vị thực hiện điều chỉnh bảng tên đường lắp đặt không đúng thông tin nêu trên thực hiện lại cho đúng thông tin và đảm bảo đúng yêu cầu, quy định. Ðồng thời, rà soát, kiểm tra các bảng tên đường, công trình công cộng trên địa bàn quận, đảm bảo thông tin liên quan đến tên đường, công trình công cộng đúng như tên đã được thông qua tại Nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng của HÐND thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát các bảng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn nhằm chỉnh sửa, gia cố các bảng tên bị xuống cấp, kịp thời chấn chỉnh các bảng tên bị sai thông tin (nếu có), đảm bảo thông tin chính xác.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết