05/06/2008 - 10:50

Ra mắt cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), ngày 4-6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Phó giám đốc thường trực Lê Minh Nghĩa cho biết, cuốn sách này là cẩm nang quý, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, cuốn sách cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với gần 100 bài nói, bài viết, bức thư, lời kêu gọi... được chọn lọc của Người về thi đua yêu nước sẽ là những tư liệu quý, có giá trị và có ý nghĩa định hướng tốt về tư tưởng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Cuốn sách chia làm 3 phần: Phần 1: Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Đây là phần quan trọng nhất của cuốn sách gồm 97 bài nói, bài viết, bức thư, lời kêu gọi của Người, giúp bạn đọc thấy rõ mục đích, nội dung, phương pháp, lãnh đạo, tổ chức... phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta để đi đến bảo vệ và xây dựng thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn. Phần 2, bạn đọc sẽ nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng của Người và thực tiễn sống động của phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và địa phương thông qua các bài viết chọn lọc về phong trào thi đua yêu nước. Phần 3 giới thiệu một số văn kiện của Đảng, các chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 1948 đến nay. Đây là công tác chỉ đạo sát sao của Trung ương đối với phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sẽ phát hành rộng rãi cuốn sách quý này, đáp ứng nhu cầu bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết