03/09/2013 - 21:36

Ra mắt cuốn sách “100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đã chính thức ra mắt bạn đọc cuốn sách “100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”.

Nhận thức được sứ mệnh và tính tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và phát triển đất nước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn cuốn sách “100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”. Cuốn sách gồm 03 phần: Hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; hỏi - đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam tại biển Đông; hỏi - đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Cuốn sách còn có phần Phụ lục tìm hiểu một số hoạt động của thanh niên hướng về biển, đảo quê hương, cùng một số hình ảnh minh họa sinh động về phong cảnh và cuộc sống của các chiến sĩ trên đảo.

Cuốn sách “100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” sẽ là cẩm nang cần thiết, nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, giúp thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tuổi trẻ Việt Nam thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân; hăng hái đi đầu trong học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biển ngang tầm với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Với những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc, lớp trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tích cực góp phần thúc đẩy những hành động thiết thực trong cộng đồng vì biển, đảo quê hương.

PV (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết