08/05/2009 - 08:56

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

Quy hoạch sử dụng đất lúa phải gắn với chủ trương, chính sách, mục tiêu cụ thể

(TTXVN)- Chiều 7-5, chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về công tác quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc ngoài mục tiêu kiểm soát chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp, giữ vững an ninh lương thực quốc gia, còn gắn với quy hoạch tổng thể sử dụng đất ở các lĩnh vực khác để hướng đến phát triển hài hòa nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng điều tra về ruộng đất, trong đó có việc sử dụng đất lúa hiện nay. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất lúa phải gắn với chủ trương, chính sách, mục tiêu cụ thể, phải chỉ rõ diện tích đất lúa quy hoạch đến đâu, giao cho từng cấp quản lý, đồng thời đưa ra được kế hoạch quản lý cụ thể và bảo đảm quản lý được diện tích đất quy hoạch đó.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết sẽ tổ chức rà soát tổng thể diện tích đất lúa, yêu cầu Cục trồng trọt xây dựng kế hoạch cụ thể về điều chỉnh quy hoạch đất lúa toàn quốc. Mục tiêu cụ thể của việc quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng là, duy trì diện tích đất canh tác đến 2010 là 4,05 triệu ha, đến năm 2015 là 3,85 triệu ha và năm 2020 là 3,7 triệu ha. Từ năm 2030 giữ ổn định lâu dài là 3,6 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa nước là 3,2 triệu ha.

Chia sẻ bài viết