21/11/2017 - 16:58

Quy định phân cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16-11-2017 về việc “Quy định phân cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn” (Viết tắt Quyết định số 08).

Theo đó, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án, công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình và nhà ở nằm trên địa giới hành chính của từ 2 quận, huyện trở lên; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính đô thị (Đính kèm phụ lục bên dưới). Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cấp giấy phép giấy xây dựng công trình trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thuộc phạm vị quản lý.

Đối với giấy phép xây dựng có thời hạn: Công trình nhà ở riêng lẻ cho phép xây dựng tối đa 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), chiều cao công trình tối đa là 10 mét (tính từ nền tầng trệt hoàn thiện). Công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ) cho phép xây dựng công trình với quy mô cấp IV (cấp công trình được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng). Thời gian tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn tùy thuộc theo từng khu vực và được xác định cụ thể, như: Đối với khu vực đã có quy hoạch và đã xác định chính xác thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng thì thời gian tồn tại của công trình được tính cho đến thời điểm thực hiện quy hoạch. Đối với khu vực đã có quy hoạch, nhưng chưa xác định được thời điểm thực hiện quy hoạch thì thời gian tồn tại của công trình là 3 năm, tính từ ngày cấp phép xây dựng.

Quyết định số 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2017 và thay thế Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 5-7-2017 của UBND TP Cần Thơ về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phếp xây dựng tạm.

(Xem phụ lục tại đây)

M.H

Chia sẻ bài viết