Luật An ninh mạng ngăn chặn nhiều hành vi tiêu cực

Theo tôi, việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng (ANM) là rất cần thiết, có ý nghĩa vừa cấp bách vừa lâu dài.