28/07/2018 - 18:39

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ:

Luật An ninh mạng ngăn chặn nhiều hành vi tiêu cực

Theo tôi, việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng (ANM) là rất cần thiết, có ý nghĩa vừa cấp bách vừa lâu dài.

Qua nghiên cứu Luật ANM, tôi cho rằng vấn đề bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại là một trong những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngày nay không gian mạng đã lan tỏa vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và hiện diện trong hầu hết các hoạt động của con người. Vì vậy, có thể thấy vấn đề kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh, clip… bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác; trong đó, nhiều người thực hiện hành vi và nạn nhân cũng là phụ nữ. Mặt khác, các thế lực thù địch, phản động sử dụng không gian mạng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chúng sử dụng các trang web, blog, trang mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip với nội dung xuyên tạc tình hình chính trị trong nước, nói xấu chế độ, làm giảm sút niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng còn thực hiện hành vi kêu gọi, kích động, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, lôi kéo nhiều người tham gia trong đó có phụ nữ, người già, trẻ em… Việc này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của một số người dùng mạng xã hội, không lường trước những nguy cơ, hậu quả từ mạng xã hội mang lại.

Vì vậy, một trong những giải pháp thiết thực đưa Luật ANM đi vào cuộc sống chính là các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ các nội dung cốt lõi của Luật ANM; đồng thời, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đề cao cảnh giác, không nghe theo và làm theo lời xúi giục của kẻ xấu trên mạng xã hội. Mỗi người dân, nhất là cán bộ, hội viên phụ nữ cần chủ động nghiên cứu tài liệu, sách báo chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức phục vụ tốt học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tổ chức tốt cuộc sống gia đình; gương mẫu chấp hành và vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hoạt động trái pháp luật; không chia sẻ, bình luận những nội dung kích động, phản cảm trên các trang mạng xã hội...

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết