21/07/2018 - 17:06

Bà Hứa Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật TP Cần Thơ:

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân đăng tải trên mạng xã hội

Luật An ninh mạng (ANM) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Tôi rất hoan nghênh, đồng tình tính kịp thời, cần thiết của sự ra đời Luật ANM.

Như chúng ta đã biết, thế giới đang bước vào thời đại công nghệ 4.0. Tin học, mạng xã hội gần như không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Mỗi người dân, nhất là giới trẻ, cần tận dụng tốt cơ hội này giúp công việc mình hiệu quả hơn, giúp cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn. Đặc biệt với văn nghệ sĩ, môi trường mạng sẽ là kênh để họ giới thiệu, quảng bá tác phẩm của mình, đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Nói cách khác, nếu biết khai thác tính hữu dụng của môi trường mạng thì tính chia sẻ cộng đồng, tri thức chung của xã hội sẽ được nâng lên.

Tuy nhiên, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải trên mạng xã hội. Đừng tưởng thế giới mạng là thế giới ảo. Theo tôi đó cũng là thế giới rất thật! Cũng như ngoài đời thực, người sử dụng mạng cần trang bị cho mình lối sống nhân văn, hướng đến những điều tốt đẹp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Tuyệt đối không nên và không được lợi dụng mạng xã hội để gây căng thẳng, lợi dụng tự do ngôn luận để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Từ những điều đã nói trên đây, sự ra đời của Luật ANM chính là để điều chỉnh, đảm bảo quyền lợi của mỗi người dân, đảm bảo ANM, lợi ích quốc gia, dân tộc. Luật ANM thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về ANM, bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Luật ANM cũng không có quy định nào kiểm soát, xâm phạm đến đời tư của người dùng mạng xã hội, Internet hay hạn chế quyền công dân.

Thiết nghĩ, để Luật ANM đi vào cuộc sống, để người dân hiểu rõ sự cần thiết của luật này, các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn; qua đó, người dân sẽ hiểu rõ, thực hiện.

Duy Lữ (ghi

Chia sẻ bài viết