20/06/2012 - 21:39

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

Quốc hội thông qua 5 Luật

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 20-6, thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng cần phá bỏ sự độc quyền về kinh doanh điện lực để tạo sự bình đẳng giữa bên mua và bên bán, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Nhiều ý kiến của các ĐBQH cho rằng, điện là loại hàng hóa đặc biệt, vì vậy, giá bán điện cần quy định theo quy luật của cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Quy định như vậy vừa bảo đảm cho giá bán điện được điều chỉnh linh hoạt theo tín hiệu thị trường, mà vẫn giữ vai trò điều tiết của Nhà nước đối với loại hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân cả nước; đồng thời khuyến khích, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển ngành điện cũng như tạo động lực để thúc đẩy việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Thảo luận về quy hoạch phát triển điện lực, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, các quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp... ở nhiều địa phương chưa được lồng ghép, đồng bộ với nội dung quy hoạch phát triển điện lực ảnh hưởng đến tính thống nhất và liên kết của quy hoạch phát triển điện. Các đại biểu đề nghị quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không chỉ phù hợp mà còn phải là bộ phận không tách rời với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; phải gắn chặt chẽ với quy hoạch của các nguồn năng lượng sơ cấp như dầu, khí, và đặc biệt là xu hướng gia tăng cơ cấu nguồn nhiệt điện than, quy hoạch đất đai, giao thông, thủy lợi, chống lũ, quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông...

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 Luật gồm: Luật giá; Luật giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật công đoàn (sửa đổi) với số tán thành cao.

Với 95,39% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật giá, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Theo quy định của Luật, Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà nước thực hiện điều tiết giá để bình ổn giá; có chính sách về giá nhằm hỗ trợ các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đồng thời, quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường.

Nhà nước thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng như: Xăng, dầu thành phẩm; điện; phân đạm; phân NPK; Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; đường ăn; lúa, gạo tẻ thường; thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật... Nhà nước định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh; tài nguyên quan trọng và hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua với 92,99% đại biểu có mặt tán thành. Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH về một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh; quyền của đương sự được tự mình trực tiếp yêu cầu thực hiện giám định tư pháp; tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập; giám định bổ sung, giám định lại và giám định hội đồng...

Về mô hình tổ chức giám định pháp y cấp tỉnh - nội dung đổi mới căn bản nhất, Quốc hội đã thống nhất bổ sung thêm 1 khoản quy định: Căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện thực tế của địa phương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi. Theo UBTVQH, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng, đòi hỏi phải có sự đổi mới mô hình tổ chức giám định pháp y ở cấp tỉnh, tập trung vào một đầu mối để đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp hóa cao. Tuy nhiên, việc đổi mới mô hình tổ chức giám định pháp y ở cấp tỉnh cần có lộ trình phù hợp.

Được thông qua với sự tán thành của 93,79% đại biểu có mặt, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung phổ biến, giáo dục trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước...

Với việc thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (85,77% tán thành), Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bỏ biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Theo UBTVQH, việc bỏ biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh là để khắc phục tình trạng mặc dù người bán dâm không có bệnh nhưng vẫn bị đưa vào cơ sở chữa bệnh. Việc đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh là không đúng với bản chất, tên gọi của biện pháp xử lý. Hơn nữa, quá nghiêm khắc, không phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm và không bảo đảm sự công bằng trong chính sách xử lý. Tuy nhiên, để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực từ việc này, Chính phủ, các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các đối tượng này bằng việc tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quốc gia về dạy nghề, vay vốn, tạo công ăn việc làm. Quốc hội cũng đồng tình quy định mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1 tỉ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2 tỉ đồng đối với tổ chức.

89,58% đại biểu Quốc hội có mặt cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Luật Công đoàn (sửa đổi) được thông qua với số tán thành 90,18% đã xác định trách nhiệm của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nói chung, không phân biệt đối tượng đó là đoàn viên công đoàn hay không phải đoàn viên công đoàn. Quốc hội cũng đã tán thành không quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài. Liên quan đến vấn đề tài chính công đoàn, Luật cũng quy định rõ: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo Chương trình hôm nay, 21-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số Luật và Nghị quyết. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc, kết thúc kỳ họp thứ 3.

QUANG VŨ - THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết