23/01/2021 - 07:39

Quản lý hoạt động tài chính tối ưu, an toàn, hiệu quả 

(CT) - Ngày 22-1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng làm việc với Sở Tài chính TP Cần Thơ về tình hình thực hiện công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tài chính thành phố trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét điều hành ngân sách phù hợp với nguồn thu và nhiệm vụ chi; đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm tốt công tác quyết toán dự án; làm tốt các hoạt động quản lý giá, công sản và tài chính doanh nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trong quá trình cổ phần hóa, xử lý tài chính. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động tài chính, đảm bảo tối ưu, an toàn, hiệu quả.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2020, tổng các khoản thu ngân sách trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31-12 là 19.630.877 triệu đồng, trong đó tổng thu ngân sách theo dự toán được giao năm 2020 là 11.944.204 triệu đồng, đạt 102,81% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 85,58% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt 101,99% dự toán Bộ Tài chính và đạt 94,05% dự toán HĐND thành phố giao; thu của Hải quan đạt 119,65% dự toán Bộ Tài chính và đạt 33,09% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến hết ngày 31-12 là 12.858.122 triệu đồng, đạt 99,44% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 79,50% dự toán HĐND thành phố giao. Về quản lý nợ vay, tổng dư nợ vay cuối năm của thành phố là 728.432 triệu đồng, chiếm 29,92% hạn mức được vay. Sở Tài chính cũng làm tốt công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm định dự toán; phối hợp góp ý thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư…Đặc biệt là chủ động tham mưu sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính của địa phương để tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách, chế độ đặc thù đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người thân chịu tác động lớn bởi dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định…

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết