17/08/2018 - 15:05

Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số 

Sáng 17-8, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Trần Quang Trung, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân nhấn mạnh, trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tạo ra thế và lực mới cho đất nước trên trường quốc tế, nhưng cũng đang đối mặt với những biến đổi phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ cho Quân đội, yêu cầu bức thiết đặt ra là phải có những công trình nghiên cứu toàn diện nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ chính trị (CBCT) cấp phân đội, nhất là đối với người dân tộc thiểu số (DTTS) hiện nay. Đây vừa là yêu cầu khách quan vừa là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách. Chính vì thế, đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay” là cần thiết và giúp phác họa được bức tranh chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBCT cấp phân đội người DTTS.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 10 nội dung xoay quanh các vấn đề về thực trạng số lượng và chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ này; công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá và chính sách đối với cán bộ dân tộc người DTTS nói chung, CBCT cấp phân đội nói riêng. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp đột phá và kiến nghị thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCT người DTTS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Những nội dung thảo luận tại hội thảo không chỉ giúp cập nhật thông tin với những tư liệu thực tế cho đoàn công tác của Trường Sĩ quan Chính trị nâng cao chất lượng đề tài khoa học, mà còn giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 nắm tình hình sâu sắc hơn về công tác đào tạo cán bộ, nhất là CBCT cấp phân đội người DTTS trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Quang Trung khẳng định, hội thảo đã diễn ra đúng kế hoạch và đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Các ý kiến và tham luận tại hội thảo đều thống nhất CBCT cấp phân đội người DTTS có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trên địa bàn Quân khu 9; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBCT cấp phân đội người DTTS và đạt được những thành quả bước đầu; những kinh nghiệm rút ra tại hội thảo là bài học quý cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu 9 trong công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCT cấp phân đội là người DTTS trên địa bàn.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Chia sẻ bài viết