16/05/2023 - 15:56

Prudential thông báo chương trình hỗ trợ khách hàng khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã hủy 

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng tiếp tục kế hoạch bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) chính thức thông báo Chương trình Khôi phục Hợp đồng Bảo hiểm (HĐBH) đã hủy, áp dụng từ ngày 09-05-2023 đến ngày 31-07-2023 dành cho khách hàng có Hợp đồng Bảo hiểm thỏa điều kiện chương trình.

Nhận thấy nhu cầu tăng cao của khách hàng trong việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã hủy trong thời gian qua, Prudential Việt Nam ra mắt chương trình với mong muốn được tiếp tục đồng hành và đáp ứng nhu cầu bảo vệ của khách hàng trước những rủi ro. Đây là một trong những nỗ lực của Prudential nhằm giúp khách hàng khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, duy trì các quyền lợi bảo vệ và tiếp tục tích lũy dài hạn.

Cụ thể, các HĐBH do khách hàng đơn phương chấm dứt (hủy HĐBH) để nhận lại Giá trị hoàn lại theo yêu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 01-04-2023 đến hết ngày 31-05-2023 có thể tiến hành Thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng đã chấm dứt, bằng cách thực hiện các bước bao gồm:

  • Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH do đơn phương hủy hợp đồng nhận giá trị hoàn lại (theo mẫu quy định của Prudential);
  • Nộp các khoản phí cho HĐBH đã bị chấm dứt theo quy định, bao gồm Toàn bộ giá trị hoàn lại của HĐBH mà khách hàng đã nhận tại thời điểm chấm dứt HĐBH; các khoản Phí bảo hiểm chưa nộp của các kỳ quá hạn và Phí bảo hiểm của kỳ đến hạn kế tiếp (nếu trong vòng 15 (mười lăm) ngày trước ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí này) để đảm bảo HĐBH có hiệu lực sau khi khôi phục; Khoản giảm thu nhập đầu tư (nếu có).

Khách hàng sẽ được miễn thẩm định, miễn Khám sức khỏe và miễn nộp Tờ khai sức khỏe nếu khách hàng cam kết không có thay đổi về tình trạng sức khỏe so với thời điểm ký Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, được nêu rõ trong Phiếu yêu cầu khôi phục HĐBH. Khách hàng có thể liên hệ với tư vấn viên hoặc đến bất cứ văn phòng Tổng Đại lý và Trung tâm phục vụ khách hàng của Prudential để được tư vấn thêm về chương trình hay quyền lợi của HĐBH.

Mục đích tham gia bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ tài chính cho khách hàng, người phụ thuộc nếu khách hàng không may gặp rủi ro không lường trước. Theo thống kê, trong năm 2022, Prudential ghi nhận 50% ca chi trả QLBH nằm trong khoảng thời gian năm thứ nhất cho tới năm thứ 5 của hợp đồng và 80% khách hàng nhận Quyền lợi bảo hiểm nằm trong độ tuổi lao động. Do đó, việc tiếp tục duy trì Hợp đồng, đặc biệt nếu người được bảo hiểm là trụ cột kinh tế gia đình và đang trong độ tuổi lao động thì bảo hiểm sẽ phát huy tốt vai trò bảo vệ, góp phần bù đắp những thiệt hại tài chính cho khách hàng và người thân của họ khi phải đối mặt với rủi ro không lường trước.

Áp dụng với HĐBH có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc HĐBH mất hiệu lực do không đóng phí định kỳ tại thời điểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng và dưới 12 tháng tính từ ngày mất hiệu lực đến ngày yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐ.

Chia sẻ bài viết