30/07/2009 - 09:16

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn:

Phối hợp chặt chẽ trong phòng chống và kiềm chế việc lây nhiễm HIV/AIDS ở mức thấp nhất

* 6 tháng đầu năm 2009: phát hiện mới hơn 6.100 trường hợp nhiễm HIV

(CT)- Ngày 29-7-2009, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2009 ở 63 điểm cầu truyền hình trên cả nước. Thứ Trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế, công tác triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trong 6 tháng đầu năm 2009 trên cả nước đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, thực hiện được những mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Mặc dù không có sự đột biến về số lượng nhiễm HIV mới phát hiện, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2009, cả nước phát hiện 6.101 trường hợp nhiễm HIV, 2.030 bệnh nhân AIDS và 742 trường hợp tử vong do AIDS.

Tại hội nghị, có 20 ý kiến của các đại biểu tập trung về những vấn đề khó khăn ở các tỉnh, thành trong công tác phòng chống HIV/AIDS như: Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS ở nhiều địa phương còn thiếu thốn; cán bộ trong lĩnh vực này chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại; nguồn ngân sách cho mục tiêu quốc gia ở một số địa phương còn hạn hẹp; các cấp ban ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa có sự đồng thuận cao trong công tác này. Nhiều đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị với Bộ Y tế: Trung ương cần có hỗ trợ về trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống HIV/AIDS ở những địa phương còn nhiều khó khăn; có những chỉ tiêu bắt buộc cho các xã, phường về công tác này; đề nghị cho làm thí điểm điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng Methadone,…

Ghi nhận ý kiến các đại biểu, Thứ Trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn kết luận: Trong 3 năm qua, tình hình dịch HIV/AIDS trên cả nước đã được khống chế. Hiện nay, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS đã lan rộng ra ngoài nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Yêu cầu các tỉnh, thành cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con. Các địa phương có đề nghị xin làm thí điểm điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng Methadone sớm hoàn thành đề án trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện; xây dựng những mô hình thí điểm trong công tác phòng chống HIV/AIDS ở cấp xã, phường; quan tâm đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích trong công tác này. Các ngành hữu quan, các địa phương phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống và kiềm chế để việc lây nhiễm HIV/AIDS ở mức thấp nhất.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết