15/05/2012 - 07:56

Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày 14-5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 thẩm tra Báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội những tháng đầu năm 2012; thẩm tra Dự án Luật Hợp tác xã.

Các thành viên của Ủy ban Kinh tế đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012, đặc biệt đi sâu phân tích nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất nhưng giải pháp cần triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2012. Trên cơ sở tán thành nhiều nội dung trong báo cáo, ý kiến của đại biểu đề nghị báo cáo của Chính phủ cần tập trung đi sâu phân tích những kết quả đã làm được, đặc biệt là những mặt còn tồn tại, hạn chế để tìm biện pháp khắc phục kịp thời. Đại biểu Cao Sĩ Kiêm đề nghị cần có sự chỉ đạo đồng bộ, linh hoạt giữa các loại chính sách. Xung quanh việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, đại biểu đề nghị cần tập trung tháo gỡ cho sản xuất, trong đó chú trọng vào hoạt động tháo gỡ đầu ra cho sản phẩm, tìm kiếm thị trường...

Buổi chiều, Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003, góp phần thống nhất nhận thức về bản chất tổ chức hợp tác xã, vị trí và vai trò của khu vực hợp tác xã trong nền kinh tế nước ta.

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Cao Sĩ Kiêm đánh giá dự thảo Luật lần này đã xác định được mô hình hợp tác xã kiểu mới. Các quy định trong dự thảo Luật bắt đầu tiếp cận được với thông lệ quốc tế và phản ánh được tình hình của đất nước ta. Đại biểu tán thành với lập luận của Chính phủ ủng hộ dự thảo Luật cần thiết kế đầy đủ những quy định mang tính cơ bản, ổn định lâu dài về bản chất, tổ chức quản lý của hợp tác xã; quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, nhằm bảo đảm tính toàn diện của Luật. Nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ nội dung quản lý nhà nước đối với loại hình này; phân định rõ các loại hình hợp tác xã với những điều kiện khác nhau... Xung quanh sửa đổi, bổ sung để hợp tác xã được thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, có ý kiến còn băn khoăn vì cho rằng có khả năng phát sinh sở hữu chéo sau này.

Các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, thể hiện trong các báo cáo của Ủy ban Kinh tế tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết