08/05/2018 - 21:42

Phát triển thực chất, bền vững nông thôn mới 

Những năm qua, huyện Cờ Đỏ đã gặt hái nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2018, bên cạnh việc nỗ lực duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM, Cờ Đỏ quyết tâm ra mắt thêm 2 xã NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 7/9 xã.

Chuyển biến 

Triển khai chương trình xây dựng NTM, huyện Cờ Đỏ gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2011-2016, toàn huyện chỉ có 3 xã đạt chuẩn NTM, trong khi toàn thành phố có 20 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, với việc thay đổi cách làm, không thực hiện dàn trải, mà ưu tiên tập trung cho những xã có điều kiện về đích sớm. Đặc biệt, huyện đã gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể, cũng như phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn... Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Huyện thường xuyên củng cố bộ máy quản lý và điều hành chương trình xây dựng NTM các cấp, chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Từ đó, góp phần xây dựng và hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững. Hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao của đại bộ phận nhân dân nhằm phát huy nội lực của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh các tiêu chí “cứng”, Cờ Đỏ quan tâm vận động người dân trồng hoa 2 bên đường tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Nhờ các giải pháp trên, tiến độ xây dựng NTM  của huyện Cờ Đỏ chuyển biến rõ nét. Nổi bật nhất trong số đó là các nhóm tiêu chí như: Quy hoạch 100% xã đạt tiêu chí theo quy định; tất cả 9 xã trên địa bàn có điện thắp sáng, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; có hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng nông thôn; 100% số xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... Bên cạnh đó, 8/9 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, văn hóa; 6/9 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, giao thông nông thôn... Năm 2017, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 5/9 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh, Thới Đông và Đông Thắng, các xã còn lại gồm: Thới Hưng, Đông Hiệp, Thới Xuân và Thạnh Phú đạt từ 11-15 tiêu chí.

Xây dựng lộ trình 

Năm 2018, huyện Cờ Đỏ đăng ký xây dựng hoàn thành và ra mắt thêm 2 xã NTM là Đông Hiệp và Thới Hưng. Qua rà soát, hiện xã Đông Hiệp đạt 14/19 tiêu chí NTM, xã Thới Hưng đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế (chỉ tiêu bảo hiểm y tế chưa đạt); riêng xã Đông Hiệp còn thêm tiêu chí trường học. Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ đề ra kế hoạch xây dựng 2 xã Thới Hưng và Đông Hiệp đạt chuẩn NTM năm 2018. Đây là căn cứ để các ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN huyện và UBND 2 xã tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Nghị quyết đề ra. Theo đó, phấn đấu xây dựng xã Thới Hưng hoàn thành và ra mắt xã NTM vào tháng 9-2018 và xã Đông Hiệp vào tháng 11-2018. Năm 2019, Cờ Đỏ tiếp tục xây dựng NTM  hoàn thành ở 2 xã còn lại là Thới Xuân và Thạnh Phú. Hiện, Cờ Đỏ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM 4 xã còn lại và nâng chất 5 xã đã đạt chuẩn NTM.

Ông Võ Minh Chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ, cho biết: Năm 2018, huyện Cờ Đỏ thực hiện giảm nghèo 680 hộ. Huyện đã xây dựng 13 mô hình giảm nghèo hiệu quả bền vững, như: chăn nuôi heo, bò, dê… Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẵn sàng hỗ trợ vốn để người dân thực hiện các mô hình giảm nghèo. Tạo việc làm cho người dân, năm nay, huyện lên kế hoạch mở 15 lớp dạy nghề. Trong đó, chú trọng đào tạo các nghề giải quyết việc làm tại chỗ, như: sửa chữa máy nông nghiệp, đan dây nhựa, đan lục bình…

Để xây dựng hoàn thành huyện NTM theo lộ trình đề ra, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Huyện cùng các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông về xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, tổ chức sản xuất… đặc biệt xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân. Lãnh đạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giữa các ban, ngành, đoàn thể. Song song đó, huyện chỉ đạo các xã tập trung thực hiện, củng cố, nâng chất các tiêu chí không cần đầu tư kinh phí lớn, như: tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, thu nhập, văn hóa, giáo dục… từng bước hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Cờ Đỏ cần bám chặt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố. Trên cơ sở đó, phát huy thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Bên cạnh đó, sản xuất theo hướng chất lượng; tổ chức phong trào thi đua giảm giống, sản xuất lúa sạch; xây dựng các mô hình nông nghiệp điển hình… góp phần tăng thu nhập cho người dân đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tập trung xây dựng mỗi xã 1 mô hình hợp tác xã và 1 tổ hợp tác xã làm hoạt động hiệu quả là cơ sở để nhân rộng và tuyên tuyền, vận động sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác… Huyện phân rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM. Ngoài ra, đối với các xã đã đạt chuẩn cần bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM nâng cao…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết