09/10/2008 - 08:03

Phiên họp 13 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phát hiện và xử lý tội phạm tham nhũng còn chậm

* Dự án Luật đăng ký bất động sản sẽ không đưa ra kỳ họp Quốc hội sắp tới

Ngày 8-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( UBTVQH) khóa XII làm việc dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Buổi sáng, các đại biểu nghe, đóng góp ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

* Hiệu quả hoạt động của bộ máy chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở một số địa phương chưa cao

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) từ tháng 10-2007 đến 8-2008, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào nêu rõ: Trong gần một năm qua, công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn XH. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN đã hoàn thiện hơn, cơ bản đảm bảo hành lang pháp lý để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTN. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử, trả lương qua tài khoản... được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh; qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng...

Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Lê Thị Thu Ba nhận định: Báo cáo trên đã phản ánh khá toàn diện và cụ thể các mặt hoạt động và kết quả công tác PCTN. Tuy nhiên, UB Tư pháp QH cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Việc xây dựng thể chế về PCNT mặc dù có cố gắng nhưng vẫn còn chậm. Tổ chức bộ máy chỉ đạo về PCTN ở một số địa phương gặp lúng túng trong quá trình thành lập, nhìn chung hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc phát hiện tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, trong xử lý có biểu hiện hành chính hóa các vi phạm pháp luật hình sự. Tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm về tham nhũng được dư luận quan tâm rất chậm, có một số vụ án kéo dài do việc trả hồ sơ nhiều lần để điều tra bổ sung; có vụ đã xử lý nhưng chưa được cử tri và dư luận đồng tình vì còn thiếu nghiêm minh.

* Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đánh giá: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2008 đã có bước phát triển mới, các biện pháp thực hiện đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bối cảnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong

năm, góp phần vào việc kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Do thực hiện quyết liệt các biện pháp tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên, giao chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể nên việc THTK, CLP đã có sự chuyển biến từ ý thức và được các đơn vị triển khai mạnh mẽ với những biện pháp cụ thể, thu được kết quả thiết thực.

Đồng tình với báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả đã đạt được, báo cáo thẩm định của UB Tài chính và Ngân sách của QH cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những yếu kém trong công tác THTK, CLP. Đó là hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến THTK, CLP còn nhiều hạn chế, các quy định của pháp luật chưa tạo ra động lực để khuyến khích tự giác thực hiện, chế tài xử lý vi phạm quá nhẹ, chưa ngăn chặn được tình trạng lãng phí. Nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân chưa thực sự chuyển biến; một bộ phận cán bộ, công chức chưa gương mẫu thực hiện. Nhiều sai phạm, lãng phí được phát hiện nhưng chậm khắc phục, chưa xử lý nghiêm minh để răn đe chung.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao phần chuẩn bị của Chính phủ và các UB, thống nhất các báo cáo trên đủ điều kiện để trình ra kỳ họp QH sắp tới. Phó Chủ tịch QH lưu ý cần đánh giá thêm vấn đề thực hành tiết kiệm trong khu dân cư vì tuy có đề cập nhưng chưa rõ nét. Về tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh lực trong đời sống xã hội, Phó Chủ tịch QH tán thành các giải pháp mà Chính phủ đề ra để chủ động phòng ngừa.

* Chiều 8-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và cho ý kiến về hai Dự án: Luật Đăng ký bất động sản và Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm. Riêng đối với Dự án Luật Đăng ký bất động sản (BĐS), đa số đại biểu đều nhất trí cho rằng, dự án Luật này chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, vì vậy không trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển đề nghị, dự án Luật này cần bàn kỹ hơn. Qua tìm hiểu một số bà con Việt kiều ở nước ngoài, họ vẫn còn băn khoăn việc đăng ký tài sản rất phức tạp, thậm chí kéo dài hàng tháng. Đây là vấn đề cần xem xét lại để dự án Luật có đủ điều kiện tư cách pháp nhân xử lý tốt những vấn đề đặt ra trong thực tế đời sống. Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình đều bày tỏ băn khoăn về tính pháp lý của việc đăng ký BĐS; đồng thời cho rằng, dự án Luật này đưa ra quá nhiều thủ tục, gây phiền hà cho người dân. Mặt khác, Luật này do còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị Ban soạn thảo nên báo cáo lại với Chính phủ về vấn đề này, tiếp tục nghiên cứu thêm để đưa vào thời điểm thích hợp.

Cho ý kiến về những vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là hai dự án Luật đòi hỏi ban soạn thảo phải nghiên cứu kỹ. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban TVQH tán thành với các ý kiến của các thành viên là chưa nên trình QH. Bởi, hầu hết giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra còn nhiều ý kiến khác nhau; bản thân dự án Luật này chưa nằm trong chương trình pháp lệnh năm 2008; hơn nữa thời gian rất gấp, nếu đưa vào chương trình thì chưa đủ điều kiện… Đề nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu thêm, tiếp tục cộng tác với các đơn vị có liên quan để dự án Luật này có tính thuyết phục hơn.

THU HƯƠNG - LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết