14/07/2019 - 17:05

Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Qua phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC, người lao động thành phố; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi nhiệm vụ được giao. Xây dựng hình ảnh CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ.

CBCCVC TP Cần Thơ tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Đối tượng thi đua đối với tập thể là các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc UBND thành phố; cơ quan Đảng, UBMTTTQ và các đoàn thể thành phố; UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Cá nhân là CBCCVC và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với cá nhân là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025; trong đó, năm 2022 tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua và năm 2025 tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 2-9).

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết