18/01/2023 - 20:43

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004-2/1/2024).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 14, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch COVID-19 với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Ðẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Thời gian thi đua từ nay đến hết ngày 30-11-2023; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động vào quý I-2023.HÁI 

 

Chia sẻ bài viết