18/09/2008 - 08:51

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Phấn đấu xây dựng Trường Đại học Ngoại thương thành trường đại học đạt tầm khu vực và quốc tế

Sáng 17-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc và dự lễ khai giảng năm học 2008 - 2009 tại Trường Đại học Ngoại thương.

Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, phát biểu với thầy và trò Trường Đại học Ngoại thương, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích trong gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường, đã đào tạo được một số lượng lớn cán bộ có trình độ đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đồng chí nêu rõ: Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ; tạo ra những thời cơ lớn và cả thách thức gay gắt đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước đang và kém phát triển. Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong những giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, giáo dục - đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lý, chương trình, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hóa, XHH giáo dục, xây dựng xã hội học tập với phương châm học tập suốt đời; bảo đảm sự công bằng và đẩy lùi mọi tiêu cực trong giáo dục - đào tạo. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một số trường đại học trọng điểm đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường Đại học Ngoại thương cần phát huy uy tín, tiềm năng và thế mạnh của mình, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt tới trình độ này, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của trường cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tốt những ngành, cấp bậc đào tạo truyền thống; đồng thời tiếp tục mở rộng, phát triển nhiều ngành mới, phù hợp với quá trình phát triển, yêu cầu đổi mới của đất nước.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết