03/04/2018 - 22:10

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố:

Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao, xây dựng con người mới, quảng bá hình ảnh thành phố 

(CT) - Ngày 3-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới”. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị.

 Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng Bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị đã nêu bật những thành tựu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức; đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của Đảng đối với VHNT trong tình hình mới. Công tác quản lý nhà nước về VHNT, việc tổ chức, nghiên cứu, phát triển lý luận VHNT được chú trọng. Cần Thơ cũng nổi bật trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, củng cố và đổi mới hoạt động các hội VHNT…

Những công tác được hội nghị thống nhất trong thời gian tới là tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động VHNT, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý về VHNT; xây dựng chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ hợp lý cho văn nghệ sĩ. Cần Thơ phấn đấu sớm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT thành phố, quan tâm công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình sáng tác, lý luận, phê bình những khuynh hướng nảy sinh trong đời sống VHNT…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu đánh giá Cần Thơ thực hiện sâu sát, có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW; đồng thời yêu cầu cần tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động VHNT; phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao, góp phần xây dựng con người mới, quảng bá hình ảnh của thành phố. Liên hiệp các hội VHNT Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tự chủ, thể hiện vai trò nòng cốt trong tập hợp văn nghệ sĩ, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết