28/11/2023 - 20:28

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm 

(CT) - Ngày 28-11, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 182/QÐ-UBND ngày 18-1-2023 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho UBND quận, huyện năm 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.H

Theo đánh giá, Ban Chỉ đạo đã phối hợp tốt công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN. Trong đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức, nội dung đa dạng; tổ chức thành công 3 đợt ra quân.

Tính đến ngày 27-11-2023, số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 96,77% chỉ tiêu được giao, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt tỷ lệ 89,47%; BHXH tự nguyện đạt 59,08% chỉ tiêu được giao; BHXH bắt buộc đạt 93,05% chỉ tiêu được giao; BHTN đạt 92,81% chỉ tiêu được giao.

Ðể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN năm 2023, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp trong thành phố chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 30-9-2021 của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố; Công văn 859-CV/TU ngày 22- 9- 2023 của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu và BHXH quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại tại các xã, phường, thị trấn để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục duy trì các tổ công tác đi trực tiếp đến từng hộ dân có thẻ BHYT hết hạn chưa tham gia lại, để vận động, tuyên truyền người dân tiếp tục tham gia lại…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết