25/05/2009 - 09:29

Phân bổ 20.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009

* Đã giải ngân được trên 300.000 tỉ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

(Chinhphu.vn-TTXVN)- Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ 20.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009.

Cụ thể, các dự án giao thông vận tải được phân bổ 8.500 tỉ đồng bao gồm: các dự án do trung ương quản lý là 2.500 tỉ đồng (dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý: 1.800 tỉ đồng; dự án do Bộ Quốc phòng quản lý là 700 tỉ đồng) và dự án do địa phương quản lý là 6.000 tỉ đồng, trong đó các dự án đường ô tô đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô được phân bổ 4.500 tỉ đồng.

Các dự án thủy lợi được phân bổ 4.000 tỉ đồng trong đó các dự án trung ương quản lý là 1.800 tỉ đồng, các dự án địa phương quản lý là 2.200 tỉ đồng.

Các dự án y tế được phân bổ 2.000 tỉ đồng.

Các dự án giáo dục được phân bổ 5.500 tỉ đồng trong đó, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 1.500 tỉ đồng và ký túc xá sinh viên là 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ liên quan tổng hợp phương án về danh mục và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về mục tiêu, tổng mức vốn trái phiếu bổ sung và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh mục và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính thông báo ứng trước 50% tổng số vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung theo phương án trên cho các dự án đã có trong danh mục đầu tư, các dự án bổ sung đã có đủ điều kiện để được tạm ứng theo qui định.

* Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 21-5 là 301.381,77 tỉ đồng, so với ngày 14-5, số dư nợ cho vay đã tăng 9.495,53 tỉ đồng (tương đương 3,25%).

Cụ thể, dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM Nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 218.472,42 tỉ đồng; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 67.476,45 tỉ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 13.767,58 tỉ đồng; công ty tài chính là 1.665,32 tỉ đồng.

Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp Nhà nước 64.797,09 tỉ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) 178.327,59 tỉ đồng; hợp tác xã 1.808,29 tỉ đồng; hộ gia đình, cá nhân 51.867,8 tỉ đồng; tổ chức khác 4.581 tỉ đồng.

NHNN cũng cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước ở mức: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm; lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng TMCP phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm; lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức từ 4,5-6%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 6-7%/năm; lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

NGỌC HÀ - MINH THÚY

Chia sẻ bài viết