09/06/2009 - 08:14

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Phải xúc tiến việc xây dựng mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiều 8-6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các Bộ, ngành về Dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các Bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành này có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác sẽ được đặt tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế). Đây sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm đầu tiên, được yêu cầu các thành viên báo cáo và cung cấp thông tin. Các cuộc họp của Ban chỉ đạo và Tổ công tác sẽ được tiến hành khoảng 2 - 3 tháng/lần để kịp thời giải quyết các công việc tồn đọng và phát sinh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Công thương phải sớm xúc tiến việc xây dựng mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương quy hoạch các điểm giết mổ an toàn, phải có đăng ký để dễ kiểm soát. Các tỉnh, thành phố phải xác định danh mục các chương trình, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành tích cực phản ánh thực tiễn, có những chương trình thông tin để hướng dẫn người tiêu dùng và định hướng người sản xuất về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết