19/03/2021 - 18:51

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng 

(CT) - Ngày 19-3-2021, HÐND quận Cái Răng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HÐND quận.

Ông Nguyễn Quốc Cường (thứ 3, từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Quốc Cường (thứ 3, từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HÐND quận Cái Răng đã bầu ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng, giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2016-2021. Ðồng thời, biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND quận Cái Răng đối với ông Phan Ðức Trí, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Cái Răng đối với ông Lê Thanh Tâm và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND quận Cái Răng đối với ông Lâm Thành Nhân; các trường hợp miễn nhiệm đều do nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1976; trình độ chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học, thạc sĩ Quản lý hành chính.

Tin, ảnh:  TÂM KHOA

 

Chia sẻ bài viết