24/01/2020 - 15:56

Nở rộ mùa hoa dâng Bác 

Mỗi năm, tại thành phố Cần Thơ có hàng ngàn mô hình, phần việc làm theo gương Bác do các tập thể và cá nhân thực hiện được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị ghi nhận, biểu dương. Nói như nông dân Trần Công Danh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai thì việc học tập và làm theo gương Bác giờ đây đã lan tỏa ra toàn dân. Mỗi người cùng hành động, làm nhiều việc tốt để xã hội tốt đẹp hơn… Trong vườn hoa xuân ngát hương dâng Bác ấy, chúng tôi gặp những con người bình dị, chân chất như hoa đồng nội, ngày ngày thầm lặng làm những việc có ích cho cộng đồng, xóm ấp mình…

Chia sẻ bài viết