27/08/2017 - 18:31

Nỗ lực đưa PCI lên hạng 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9-7-2012 của Thành ủy Cần Thơ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Cần Thơ (Nghị quyết số 11), môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt, PCI của thành phố luôn xếp nhóm có chất lượng điều hành tốt. Để nâng lên hạng rất tốt, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Cải thiện tích cực

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt, cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, giảm thời gian và chi phí hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. PCI năm 2016 của TP Cần Thơ xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2012), đứng thứ 3 vùng ĐBSCL, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố duy trì ở mức khá và ổn định, đạt mức bình quân 7,25%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng từ 50,4 triệu đồng năm 2013 lên 65,3 triệu đồng năm 2016 và dự kiến năm 2017 đạt 72,6 triệu đồng.

TP Cần Thơ tiếp tục duy trì, củng cố các hoạt động, giải pháp nâng cao PCI. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Kwong Lung - Meko. Ảnh: Khánh Nam

Để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI, 5 năm qua UBND thành phố ban hành 4 chương trình hành động, 4 kế hoạch và 1 chỉ thị như: chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao PCI của TP Cần Thơ; chương trình của UBND thành phố về nâng cao PCI; kế hoạch đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; kế hoạch về khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020... Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, UBND quận, huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho rằng, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố ngày càng được cải thiện, thông thoáng và minh bạch, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng lên cả về số lượng và quy mô vốn đầu tư.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, thành phố có 805 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.300 tỉ đồng, đạt bình quân 4,1 tỉ đồng/doanh nghiệp, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 5 năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành nâng cao PCI. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và thiết lập đường dây nóng, sở tích cực thực hiện tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ doanh nghiệp... nhờ đó bước đầu tạo được không gian tương tác giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp.  

Các thủ tục hành chính về đất đai cũng được cải cách rút ngắn, đơn giản rất nhiều. Theo đó, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai từ 68 thủ tục giảm còn 34 thủ tục thuộc thẩm quyền của sở, từ 42 thủ tục giảm còn 11 thủ tục thuộc thẩm quyền của quận, huyện và hủy bỏ 30 thủ tục thuộc thẩm quyền của xã. Thủ tục cấp giấy chứng nhận do bị mất từ 30 ngày giảm còn 10 ngày, tách - hợp thửa từ 20 ngày giảm còn 15 ngày. Quy trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ 15 ngày giảm còn 13 ngày; giao đất, cho thuê đất từ 20 ngày giảm còn 17 ngày; phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ 20 ngày giảm còn 18 ngày; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường từ 10 ngày giảm còn 8 ngày...

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để giúp doanh nghiệp, người dân có thể chủ động nắm bắt thông tin, sở đã đẩy mạnh các hình thức công khai, minh bạch thông tin về tiếp cận đất đai trên cổng thông tin điện tử như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất 5 năm; bảng giá đất hằng năm; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; số điện thoại đường dây nóng, cập nhật thường xuyên danh sách đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tiếp tục nâng cao PCI

Tuy các chỉ số PCI năm 2016 có nhiều cải thiện so với năm 2015, song theo báo cáo phân tích PCI cho thấy nhiều chỉ số còn khá thấp. Như chỉ số gia nhập thị trường xếp thứ 14/63, chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ 47/63, chỉ số tính năng động và chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, thành phố giảm điểm nhẹ ở 3/10 chỉ số thành phần, tổng số giảm 0,52 điểm, gồm; chi phí  không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thành phần thiết chế pháp lý.

Thực tế, việc rà soát, đánh giá loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn vì tất cả các thủ tục hành chính đều do Trung ương ban hành và công bố. Mặt khác, văn bản pháp luật có liên quan thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, bổ sung làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho rằng: Để thu hút nhà đầu tư, quận thực hiện công tác công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch về đất đai, các dự án trên địa bàn quận đang kêu gọi thu hút đầu tư. Hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện gọn nhẹ, giải quyết nhanh chóng. Lãnh đạo quận, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thông thường sẽ trực tiếp gặp doanh nghiệp để họ có được những thông tin chính thống từ chính quyền, từ đó tích cực đầu tư. Bên cạnh đó, quận Ninh Kiều chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao  thông, điện nước tới “chân” công trình, nhà đầu tư chỉ cần đấu nối vào dự án và sẵn sàng nguồn đất “sạch” để thu hút nhà đầu tư. 

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, hằng tuần lãnh đạo sở trực tiếp tiếp doanh nghiệp, cá nhân để giải quyết các vướng mắc, khó khăn về đất đai. Đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận những phản ánh về quy trình, thủ tục, hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.  

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục duy trì, củng cố các hoạt động, giải pháp nâng cao PCI. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp; đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ môi trường pháp lý, khởi sự doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, gắn với tự do đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Cán bộ công chức, các cấp các ngành cần xác định rằng mỗi cơ quan, mỗi đơn vị, mỗi ngành, mỗi cấp và từng cá nhân thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết số 11. Tiếp tục căn cứ trên những nội dung của Nghị quyết, tiêu chí, xác định tính cạnh tranh của nền kinh tế, chỉ số PCI, phát huy trách nhiệm từng ngành, từng cấp trong thực hiện tiêu chí  liên quan đến lĩnh vực của mình trong việc cải thiện chỉ số, tiêu chí trong bảng tiêu chí năng lực cạnh tranh nhằm nỗ lực đưa PCI của Cần Thơ lên hạng rất tốt, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực và lành mạnh.

Khánh Nam

Chia sẻ bài viết