20/01/2009 - 14:22

Đồng chí Tô Huy Rứa:

Những cán bộ làm công tác tư tưởng cần đổi mới, nhạy bén hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết công tác năm 2008, bàn phương hướng nhiệm vụ 2009.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức của Ban trong năm 2008; kịp thời hơn, nhạy bén hơn, quyết liệt hơn trong việc nắm bắt các diễn biến của tình hình trong nước, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; từ đó, xác định rõ yêu cầu công tác, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực công tác. Cán bộ, nhân viên của Ban đã có nhiều tìm tòi cải tiến, đổi mới phương thức công tác phù hợp với tình hình mới, đòi hỏi mới, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định chính trị tư tưởng, thúc đẩy kinh tế- xã hội của đất nước. Điều này thể hiện rõ nét trong việc tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Đảng xuống cơ sở; việc tổ chức thực hiện đưa Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, được các địa phương đánh giá cao.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả làm được, cũng phải thẳng nhìn nhận rằng, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2008 của Ban vẫn còn những thiếu sót hạn chế. Một số công việc tham mưu còn chưa thật chủ động, kịp thời, chưa sắc bén, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Năm 2009, bên cạnh những thuận lợi, những cán bộ làm công tác tư tưởng cần xác định rõ: tình hình kinh tế- xã hội sẽ còn khó khăn hơn, các tình huống tư tưởng sẽ phát sinh nhiều hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi cần phải phấn đấu đổi mới hơn, nhạy bén hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009; tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra, đặc biệt là phát huy tối đa dân chủ theo yêu cầu công việc.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết