26/07/2008 - 08:10

Làm việc tại tỉnh Hòa Bình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Nhanh chóng quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong hai ngày 24 và 25-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khen ngợi những thành tựu khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình. Trong hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hòa Bình cần nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của địa phương. Đồng chí lưu ý trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới cần luôn đặt người nông dân ở vị trí trung tâm nhằm xây dựng một giai cấp nông dân mới có đời sống vật chất, tinh thần và trình độ khoa học-kỹ thuật ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị Hòa Bình đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch đất đai, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chú trọng phát triển chăn nuôi và kinh tế rừng. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tuy nhiên, khi phát triển các khu công nghiệp, tỉnh cần chú trọng bảo vệ diện tích đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực; hết sức tránh “đưa” nhà máy, sân gôn xuống các cánh đồng lúa.

Tổng Bí thư gợi ý Đảng bộ và chính quyền Hòa Bình cần tiến hành công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ, chỉ ra những thành tựu, những tồn tại, thiếu sót, cũng như những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong nửa nhiệm kỳ cuối và những năm tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể nhân dân; tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; thiết thực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí nhấn mạnh, trong mỗi phong trào thi đua, mỗi nhiệm vụ công tác, cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, để thực sự trở thành tấm gương cho cấp dưới và cho quần chúng.

Tổng Bí thư kêu gọi Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hòa Bình cần nhanh nhạy, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy khối đoàn kết giữa các dân tộc anh em nhằm sớm đưa Hòa Bình trở thành điểm sáng ở miền Tây Bắc đất nước.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết