12/01/2008 - 10:27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Người đứng đầu cơ quan phải gương mẫu, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

* Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Ngành thanh tra sớm phát hiện, xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng, tiêu cực

“Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng...”. Đó là một trong ba kết luận chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và Ngân sách Nhà nước năm 2008.

Năm 2008, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tập trung rà soát thể chế, thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi tham nhũng, không thể để vụ việc tham nhũng xảy ra mà không được xem xét, giải quyết. Tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách phòng chống tham nhũng, nòng cốt là lực lượng Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân.

Với Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng đề nghị: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; tiến tới ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

* Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Thanh tra, do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng 11-1, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Hiện vẫn còn tình trạng nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng đã và đang diễn ra nhưng ngành Thanh tra chưa biết, do vậy ngành cần sớm phát hiện, tiến hành thanh tra và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng tiêu cực. Dự báo tình hình tiêu cực, khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành Thanh tra cần tổ chức tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập hợp và thống kê số liệu; phân loại những khiếu nại đúng, thanh lọc các khiếu nại sai để từ đó phân tích, làm rõ nguyên nhân khiếu nại, tố cáo và đề ra phương hướng giải quyết hợp lý, hợp tình và dứt điểm các vụ việc. Bên cạnh việc nắm chắc tình hình cơ sở, Thanh tra Chính phủ cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là các địa phương có đông người tham gia khiếu nại, tố cáo để có biện pháp giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, tránh để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài. Thanh tra Chính phủ cũng cần có biện pháp củng cố, tăng cường năng lực cho Thanh tra bộ, ngành, địa phương. Trong công tác nội bộ, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục rà soát, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Hội nghị xác định, năm 2008, toàn ngành sẽ tập trung đổi mới công tác thanh tra theo hướng phân cấp, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền; tiến hành chủ động, đồng bộ các hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra các lĩnh vực quan trọng, phức tạp, có nhiều yếu kém, vi phạm như: quản lý sử dụng đất; thực hiện dự án đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ; quản lý và sử dụng tài chính công; quản lý và thu nộp thuế; cổ phần hóa doanh nghiệp, chứng khoán; xuất khẩu lao động.

T.T.N - Q.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết