19/10/2013 - 19:42

Người có uy tín đóng góp tích cực phát triển đất nước

(Chinhphu.vn)- Sáng ngày (19-10), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi.

Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự vùng dân tộc, miền núi và khu vực biên giới, 5 năm qua, người có uy tín đã cung cấp cho các lực lượng chức năng trên 23.000 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, có nguy cơ trở thành "điểm nóng"…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bản thân và gia đình người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ngày công lao động, hiến đất, phát triển kinh tế hộ gia đình...

Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất khẳng định, người có uy tín trong dân tộc là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, người có uy tín luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô mình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử nêu rõ: Đối với vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - nơi hệ thống luật tục mang đậm nét bản sắc dân tộc chi phối các hoạt động, ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, cộng đồng dân cư, người có uy tín thực sự có vai trò là nòng cốt hành động, làm việc cụ thể để làm gương và tích cực vận động giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Người Việt Nam rất quý trọng bậc cao niên, đặc biệt là những người có uy tín. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong làng, xóm, bản, thôn là những người có vị trí vô cùng quan trọng; hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và địa phương cần nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của người có uy tín. Đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để tiếp tục phát huy tấm gương của người có uy tín, cũng như tạo điều kiện cho người có uy tín cống hiến, đóng góp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bình Minh

 

Chia sẻ bài viết