13/03/2009 - 08:45

Chương trình cải cách hành chính Quốc gia

Nghiên cứu 6 vấn đề hỗ trợ thực hiện có hệ thống cải cách hành chính công

Ngày 12-3, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Ban Dân chủ và Pháp luật (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức hội thảo quốc gia “Chương trình cải cách hành chính quốc gia: Hiện trạng và khuyến nghị” với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng trao đổi, đánh giá và đề xuất những khuyến nghị cho quá trình hoạch định và thực thi các cơ chế, chính sách nhằm góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính công.

Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đã thực hiện 6 nghiên cứu về nền hành chính công như cải cách thể chế quản lý, cơ cấu tổ chức điều hành, phát triển nguồn nhân lực, quản lý tài chính, phát triển kinh tế, chống tham nhũng. Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình và biện pháp thực hiện CCHC công trong các lĩnh vực cụ thể của nền hành chính công ở Việt Nam. Để giải quyết những thách thức về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định chính sách cần những luận cứ thực chứng. Những nghiên cứu chính sách này nhằm cung cấp một số nội dung cho những thảo luận hiện nay về đổi mới chính sách, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực phát triển của Việt Nam.

Cải cách hành chính công đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, thực hiện đồng bộ. Các chiến lược cho sự thay đổi vừa phải triệt để về tầm nhìn nhưng lại từ từ theo thiết kế, phải nhìn nhận CCHC trong một bức tranh rộng lớn hơn của các cải cách hiện nay của các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị.

HOÀNG MINH NGUYỆT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết