01/04/2013 - 22:16

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức không có nghĩa vụ liên quan can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự ATGT

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" trong tình hình mới, vào chiều ngày 1-4-2013. Đến dự có Thiếu tướng Lê Quý Đạm, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố, kiêm Trưởng ban ATGT thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị -xã hội, thành viên ban ATGT thành phố và các quận, huyện.

Để triển khai tốt tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đề ra chương trình thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông. Củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của chính quyền các cấp; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, cách làm mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác đảm bảo trật tự ATGT. Xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT đề đề ra biện pháp thích hợp, hiệu quả góp phần làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, nhà trường, gắn việc xây dựng "Văn hóa giao thông" vào nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua khác của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương phát động. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện, phát triển giao thông vận tải đô thị. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT, tiến hành rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và cá nhân người đứng đầu trong việc đảm bảo trật tự ATGT. Xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT, củng cố, phát triển, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, nắm vững pháp luật, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, thái độ phục vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thật sự là lực lượng nòng cốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW phải bám sát điều kiện thực tế của địa phương và bằng những biện pháp hiệu quả, thiết thực, bền vững. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT. Đây là một trong những cơ sở, tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Ngành giao thông vận tải nghiên cứu về kỹ thuật, hệ thống hạ tầng giao thông ở những tuyến đường thường xảy ra TNGT, để có giải pháp, kiến nghị thành phố đầu tư, khắc phục kịp thời. Ban ATGT các quận, huyện quan tâm kiểm tra hoạt động đò ngang, đò dọc và phương tiện thủy, đủ điều kiện đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức không có nghĩa vụ liên quan can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự ATGT. Xử lý nghiêm đối với những người vi phạm Luật Giao thông; riêng trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức ngoài việc xử lý bình thường cần thông tin về cơ quan, đơn vị chủ quản để phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ; đồng thời bố trí lực lượng mật phục theo dõi đối tượng rải đinh trên cầu Cần Thơ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến này…

Kim Xuân

Chia sẻ bài viết