22/10/2008 - 09:06

Ngày 8-11 hàng năm là Ngày Đô thị Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 20-10-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 1519/QĐ-TTg, lấy ngày 8-11 hàng năm là Ngày Đô thị Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Đô thị Việt Nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các đô thị, các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tổ chức xã hội- nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và phát triển đô thị; có hình thức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân và các đô thị có thành tích xuất sắc trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

Theo đó, Ngày Đô thị Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 8-11-2008.

Chia sẻ bài viết