30/09/2017 - 10:12

Ngày 6-10, diễn ra kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

* Thẩm tra các tờ trình chuẩn bị trình HĐND thành phố

(CT)-Thường trực HĐND thành phố vừa ban hành thư triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày (ngày 6-10). Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua 8 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bao gồm các nội dung: Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2017; nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội; mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông qua quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố...

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

* Ngày 29-9-2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết  về việc ban hành nghị quyết của HĐND thành phố về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ đối với viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cũng đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xem xét lại các đối tượng thụ hưởng, thời gian và cách thức thực hiện, phạm vi các đối tượng được thụ hưởng sao cho phù hợp với quy định của pháp luật…

* Trước đó, Ban Đô thị HĐND thành phố họp thẩm tra tờ trình về việc thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp TP Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 để trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Theo nội dung tờ trình, mục tiêu quy hoạch là hoàn thiện hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố, đặc biệt những vùng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và các quận: Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt; xây dựng các hạng mục cần thiết, cấp bách, hiệu quả thiết thực để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất nông nghiệp; tăng cường trữ nước mùa khô, phòng, chống hạn mặn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện trên 1.671 tỉ đồng, trong đó, vốn thành phố trên 849 tỉ đồng, cấp quận, huyện trên 461 tỉ đồng và xã hội hóa 360 tỉ đồng. Phân kỳ thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2017-2020 và giai đoạn 2 từ năm 2021-2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và lo ngại việc xây dựng nhiều hệ thống cống sẽ ảnh hưởng giao thông thủy và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân; lắp đặt các cống nhỏ ở một số sông, rạch sẽ hạn chế lượng phù sa vào đồng ruộng. Nhiều đại biểu góp ý các vấn đề về giải pháp nguồn vốn; kiểm soát ô nhiễm môi trường từ nước thải tại các khu công nghiệp; phòng, chống hạn mặn và xâm nhập mặn, bảo vệ nguồn nước... để tờ trình dự thảo nghị quyết được hoàn chỉnh.

QT- THANH THƯ

Chia sẻ bài viết