14/03/2010 - 10:38

Ngày 18-3, đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): Ngày 18-3, HNX sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và 3 năm, cùng phát hành ngày 23-3-2010, ngày đáo hạn là 23-3-2012 và 23-3-2013. Mỗi loại đều có khối lượng gọi thầu là 500 tỉ đồng.

Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội. Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 18-3.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết