03/07/2018 - 07:32

Ngành Tổ chức cần thực hiện tốt công tác tham mưu, góp phần đưa nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống 

(CT)- Ngày 2-7-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Quận ủy, Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THY
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THY

Trong 6 tháng qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành Tổ chức các cấp đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Năm 2017, toàn Đảng có 4.401.230 đảng viên và  57.448 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chiếm 55,2%. Ngành Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Đồng thời, ngành tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngành Tổ chức các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ về quản lý, đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được chú trọng…

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương với quyết tâm chính trị cao. Theo đó, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể thành phố giảm 1 đầu mối trực thuộc Thành ủy; giảm 16 đầu mối bên trong trực thuộc các cơ quan, đơn vị với 11 trưởng phòng, ban. Đến nay, có 22/43 cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức; theo phương án sắp xếp của các cơ quan, đơn vị sẽ giảm 43 đầu mối bên trong. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW đến nay, toàn thành phố đã tinh giản và cắt giảm 1.888 biên chế, đạt 62,82% kế hoạch giai đoạn 2015-2021…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngành cần chủ động cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, cấp ủy cùng cấp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; quyết tâm làm chuyển biến tích cực việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; quan tâm phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…

THANH THY

Chia sẻ bài viết