11/05/2009 - 07:52

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Ngành Công Thương cần phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

(TTXVN)- Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2009), ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 21-SL về việc đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công nhân viên Ngành Công Thương. Trong đó chỉ rõ:

... Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ngành Công Thương đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định vị trí nòng cốt trong nền kinh tế quốc dân. Giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng như Cơ khí, Điện tử, Tin học, Dệt May, Dầu khí, Khai thác và chế biến khoáng sản... phát triển mạnh, trở thành các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế; hệ thống năng lượng quốc gia không ngừng được phát triển, đáp ứng về cơ bản nhu cầu an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Trong hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và lưu chuyển dịch vụ tăng mạnh nhiều năm liên tục; hoạt động xuất, nhập khẩu được mở rộng tới hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; góp phần tích cực cho phát triển sản xuất trong nước và định hướng nhập khẩu bảo đảm các nguyên, vật liệu chủ yếu cho sản xuất; công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cạnh tranh không bình đẳng và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng được tiến hành có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trong Ngành được đẩy mạnh, hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua được triển khai thiết thực. Toàn Ngành đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát tình hình để kịp thời ứng phó và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, Thủ tướng lưu ý, Ngành Công Thương phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Ngành Công Thương cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Chia sẻ bài viết